Published: Saturday, 23 May 2015

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1. Pobranie Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola bezpośrednio w siedzibie placówki.

2. Złożenie Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola bezpośrednio w siedzibie placówki.

Wnioski przyjmowane są do 31.03.2015r.

3.Rozstrzygnięcie wyników rekrutacji do 30.04.2015r.
O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka zostaniecie Państwo poinformowani osobiście w drodze kontaktu telefonicznego.

4. Dostarczenie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z Przedszkolem oraz uiszczenie opłaty wpisowej w terminie
od 04.05.-29.05.2015r.
Wykaz potrzebnej dokumentacji otrzymacie Państwo podczas pierwszego spotkania informacyjnego z Koordynatorem Przedszkola

5. Podpisanie umowy z Przedszkolem w terminie do 29.05.2015r.

 

Jeżeli po zakończonej rekrutacji Przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, proces rekrutacyjny kontynuowany będzie do momentu wyczerpania wolnych miejsc.

Hits: 2165