ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe organizowane w naszym Przedszkolu mają na celu stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków dla ich wszechstronnego i optymalnego rozwoju.

Wiek przedszkolny to czas intensywnych przemian fizycznych, umysłowych, poznawczych, emocjonalnych, społecznych jak również przemian w rozwoju mowy. Szeroka oferta zajęć dodatkowych to przestrzeń dająca możliwość korygowania niedoskonałości oraz rozwijania indywidualnego potencjału dziecka.

KATECHEZA

Katecheza w naszym przedszkolu to zajęcia wprowadzające dzieci w radość Dziecięctwa Bożego. Zajęcia przebiegają w atmosferze wspólnej modlitwy, śpiewu oraz zabaw podczas których dzieci poznają Świętą Rodzinę, a także zgłębiają tradycje wiary katolickiej. Zajęcia prowadzone są przez panią katechetkę

Przybliżony koszt zajęć: zajęcia wliczone w cenę czesnego

Częstotliwość zajęć: 1 x tydzień

RYTMIKA

Rytmika to zajęcia muzyczne prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Podczas zajęć rytmicznych, dzieci:

-kształtują umiejętność dostrzegania i porównywania zjawisk akustycznych

-kształtują wrażliwość muzyczną poprzez ruch przy muzyce, grę na instrumentach
oraz słuchanie muzyki

-kształtują umiejętność śpiewania, poczucie rytmu

-rozwijają inwencję twórczą

-nabywają umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych

-wyrabiają wrażliwość melodyczną i rytmiczną

Przybliżony koszt zajęć: 60-70zł / semestr

Częstotliwość zajęć: 1 x tydzień

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu prowadzone są przez nauczyciela wychowania przedszkolnego posiadającego certyfikat językowy.Podczas zajęć, dzieci w formie zabaw oraz poprzez śpiew piosenek zapoznają się z melodią języka angielskiego, poznają znaczenie słów z poszczególnych grup tematycznych, formułują proste i krótkie wypowiedzi w języku angielskim, a przede wszystkim w atmosferze radości i zabawy zdobywają motywację do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacji.

Przybliżony koszt zajęć: zajęcia wliczone w cenę czesnego

Częstotliwość zajęć: 1 x tydzień

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia taneczne to zajęcia o charakterze muzyczno-ruchowym prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora tańca towarzyskiego. Dzieci uczestnicząc w zajęciach tego typu poznają nazwy podstawowych tańców standardowych oraz latynoamerykańskich nabywają umiejętność wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych, wyrabiają poczucie rytmu, słuchu, płynności ruchów,
jak również rozwijają uzdolnienia taneczne oraz wrażliwość na piękno i wdzięk.

Przybliżony koszt zajęć: 50-60 zł/semestr

Częstotliwość zajęć: 1 x tydzień

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Wiek przedszkolny to czas intensywnych przemian w rozwoju ruchowym dziecka. Niepoprawna postawa, wadliwy chód lub nieprawidłowości w wadze nie skorygowane w odpowiednim czasie mogą w znaczący sposób ograniczać funkcjonowanie i rozwój dziecka. Podczas zajęć dzieci uczestniczą w ćwiczeniach oraz zabawach ruchowych mających na celu korygowanie wadliwych postaw oraz nieprawidłowości w rozwoju ruchowym, a także doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej dziecka, niezbędnej dla prawidłowego rozwoju w zakresie pozostałych obszarów jego funkcjonowania. Zajęcia gimnastyczne prowadzone są przez wykwalifikowanego trenera.

Przybliżony koszt zajęć: 60-70 zł / semestr

Częstotliwość zajęć: 1 x tydzień

CERAMIKA

Zajęcia ceramiczne to idealna przestrzeń dla doskonalenia motoryki małej, której prawidłowy rozwój to podstawa dla nabycia umiejętności pisania. Ośrodek motoryki w mózgu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka mowy, dlatego też zajęcia ceramiczne to doskonała stymulacja w przypadku dzieci, u których obserwuje się opóźnienia lub nieprawidłowości w rozwoju mowy. Podczas zajęć ceramicznych dzieci pracują z gliną rozwijając sprawność manualną, jak również wyobraźnię oraz inwencję twórczą. Zajęcia ceramiczne prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora.

Przybliżony koszt zajęć: 16-20 zł / pojedyncze zajęcia

Częstotliwość zajęć: 1 x miesiąc

ROBOTYKA

Zajęcia z robotyki to ćwiczenie logicznego myślenia, łączenia przyczyny ze skutkiem, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, inwencji twórczej oraz nabywanie podstawowych umiejętności i pojęć z zakresu fizyki, elektroniki oraz informatyki. Podczas zajęć dzieci z klocków lego konstruują roboty, których działanie mogą na bieżąco obserwować. Specyfika klocków lego stwarza również możliwość doskonalenia sprawności manualnej.

Przybliżony koszt zajęć: 17-22 zł / pojedyncze zajęcia

Częstotliwość zajęć: 1 x miesiąc

GRUPOWE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Grupowe zajęcia logopedyczne mają na celu rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego
i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia mają charakter profilaktyczny, doskonale stymulują językowe umiejętności dzieci oraz rozwijają niezbędne kompetencje językowe potrzebne do komunikowania się. Grupowe zajęcia logopedyczne prowadzone są przez wykwalifikowanego logopedę.

Przybliżony koszt zajęć: 50-60 zł / semestr

Częstotliwość zajęć: 1 x tydzień

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Indywidualna terapia logopedyczna to systematyczne indywidualne spotkania trwające 30 minut mające na celu korygowanie zdiagnozowanych wad i nieprawidłowości w rozwoju mowy. Indywidualna terapia logopedyczna poprzedzona jest indywidualną diagnozą logopedyczną dającą szerszy obraz poziomu rozwoju mowy, na którym obecnie znajduje się dziecko. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego logopedę.

Przybliżony koszt zajęć:
20 zł / pojedyncze spotkanie

Częstotliwość zajęć:
wg ustaleń z logopedą

Hits: 2565