Published: Saturday, 16 May 2015

WYCHOWUJEMY Z ZAANGAŻOWANIEM I PASJĄ

Wiek przedszkolny to bardzo intensywny czas w życiu młodego człowieka. Świat staje się coraz bardziej interesujący, a możliwości jego poznawania i odkrywania cały czas się zwiększają. Młody człowiek potrafi już chodzić, mówić, rysować, malować. Przeżywa coraz więcej emocji, wchodzi w pierwsze relacje przyjaźni, przygotowuje się do podjęcia obowiązku szkolnego.
To czas bardzo intensywny dla dziecka ale również bardzo intensywny i odpowiedzialny dla Rodzica. Tylko świadome uczestnictwo w procesie rozwoju i wychowania dziecka zapewni mu szczęśliwe dzieciństwo, a Rodzicowi spełnione rodzicielstwo.

Nasze Przedszkole to zespół ludzi, którzy podejmą wszelkie możliwe starania, aby stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dla jednej 
z najpiękniejszych więzi międzyludzkich, jaką jest więź Rodzica z dzieckiem.

Będziemy towarzyszyć Państwu i Państwa dziecku w:

- w wychowaniu w wartościach chrześcijańskich
- w zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego oraz emocjonalnego Państwa dziecka
- pomożemy odkryć talenty i predyspozycje tkwiące w dzieciach
- wskażemy na wszelkie nieprawidłowości rozwojowe lub wychowawcze i nie zostawimy Państwa samych z ich rozwiązywaniem
- zapewnimy Państwa dzieciom atmosferę radości i zabawy, jednocześnie przekazując niezbędną wiedzę i kształtując umiejętności i sprawności konieczne dla podjęcia, z sukcesem, edukacji szkolnej
- stworzymy możliwość dla wszechstronnego rozwoju dziecka kierując do Państwa szeroką ofertę zajęć dodatkowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów
- zapewnimy przestrzeń dla indywidualnej pracy z dzieckiem, aby korygować nieprawidłowości oraz wzmacniać jego mocne strony
- będziemy dyspozycyjni dla Państwa w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z procesem rozwoju, edukacji i wychowania Państwa dziecka
- stworzymy, nie tylko dzieciom, ale również Państwu atmosferę wsparcia i towarzyszenia w procesie wychowania, dysponując fachową wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem, które cały czas staramy się poszerzać
- nie będziemy stronić od Państwa uwag i sugestii.  Przestrzeń Przedszkola tworzymy wspólnie, dla wspólnego dobra, jakim jest wychowanie
i edukacja dziecka w atmosferze bezpieczeństwa, miłości 
i akceptacji
- będziemy czerpać z Państwa wiedzy o dziecku, jeśli tylko Państwo będziecie otwarci na wzajemną współpracę


Pracujemy w Przedszkolu z własnego wyboru, zamiłowania i pasji. Pracę traktujemy jako misję i zadanie, które pragniemy wykonać jak najlepiej. Jesteśmy zespołem ludzi, którzy ze sobą współpracują i wzajemnie się wspierają w pełnionych obowiązkach. Możecie być Państwo pewni, że dołożymy wszelkich starań, aby nasze Przedszkole stało się dla Państwa dziecka drugim domem, a dla Państwa przestrzenią wsparcia i źródłem poczucia, że Państwa dziecko znajduje się w dobrych rękach.

Zapraszamy do podjęcia wyzwania wychowania wspólnie z nami.

Hits: 2184